ویدئو

ویدئوی گزارش برنامه کتابنامه شبکه چهار : درباره چاپ کتاب «سنگ نوشته های کوفی: فرهنگ، خط و گرافیک» در آمریکا

رنج های تاریخی هنرمندان ایرانی: از خط کهن کوفی تا گرافیک معاصر – سخنان استاد بهرام کلهرنیا

موزه ای در باد : سخنرانی دکتر حمیدرضا قلیچ خانی در نشست جهان خط کوفی

خط کوفی در ادبیات فارسی: سخنان احسان اله شکرالهی در نشست جهان خط کوفی

مجری  رادیو پیام درباره کتاب سنگ نوشته های کوفی می گوید – فایل صوتی

جادوی خط کوفی: نخستین اجرای همزمان و فی البداهه خط کوفی و موسیقی، خرداد 92، دانشگاه تبریز

فیلم سخنرانی استاد بهرام کلهرنیا درباره خط کوفی: رازهای تاریخی، نیازهای معاصر ؛ آذر 1391

بخشی از فیلم سخنرانی استاد بهرام کلهرنیا درباره خط کوفی ؛ بهمن 1389

فیلم خوش نویسی خط کوفی بر کاغذ و بر سفال – توسط وحید موسوی جزایری

اولین کارگاه کوفی نگاری در روستای تاریخی فراشاه یزد به همراه یک پیرمرد یزدی، اردیبهشت 88

دومین کارگاه کوفی نگاری در روستای تاریخی فراشاه یزد ، آبان 1391 حجم پایین   حجم بالا