جلسه سوم نقد و بررسی خط نسخ در تهران

جلسه سوم نقد و بررسی خط نسخ در تهران- با سخنرانی محمد وحید موسوی جزایری – دیماه 92سومین جلسه نقد و تحلیل چگونگی پیدایش خط نسخ اولیه با سخنرانی سید وحید جزایری‌، در دارالکتابه تهران، در ابتدای دیماه 92 برگزار شد. این نشست که به موضوعات تکمیلی جلسات پیشین اختصاص یافته بود، در خصوص روند تغییرات الفبایی خط کوفی اولیه در دست نوشته های متأخر ادامه یافت. تغییرات مورد بررسی در این جلسه، به نحوه ترکیب بندی کلمات و چیدمان آن ها در سطرنوشته ها تعلق یافته بود.

پیدایش خط نسخ اولیه، نتیجه تغییرات تدریجی ای بود که اغلب، در دست نوشته های کوفی رخ داده بود. این تغییرات الفبایی، از جزئی ترین عناصر نوشتاری در شیوه های نوشتاری خط کوفی آغاز شد و به تدریج، دامنه خود را به سمت کلیاتی از شیوه های کوفی توسعه بخشید. در این جلسه،  سید وحید موسوی‌ جزایری‌ از خط کوفی اولیه به عنوان تأثیرگذارترین شیوه ای از خطوط کوفی یاد کرد که در ایجاد خط نسخ اولیه سهمی تعیین کننده در مکتوبات تاریخی داشت.

در پایان این جلسه، پرسش هایی پیرامون خطوط نسخ فارسی و ترکی مطرح شد. بیان تفاوت های این دو شیوه در حیطه ی خوانایی و ضرورت بازنگری دوباره ی نسخ فارسی، از جمله موضوعاتی بودند که در این نشست به بررسی مختصر آن پرداخته شد. در این لینک جزئیات نخستین جلسه نقد و بررسی خط نسخ اولیه قرار دارد

 استاد بهاءالدین خرمشاهی درباره مدرس این دوره می نویسد: «استاد سید وحید موسوی‌ جزایری‌ احیاگر خط‌ کوفی‌ با افزایش‌ بسی‌ آرایه‌های‌ گرافیکی‌ امروزه‌پسند است‌». استاد بهرام کلهرنیا در بهمن سال 89 می گوید: هجرانی خوان امروز ما، سید وحید جزایری‌ است که از رنج های فرهنگ و کاستی ها می گوید، نه از بودن ها.  سید وحید موسوی‌ جزایری‌ تا کنون چندین کتاب درباره خط کوفی و گرافیک آن نگاشته است که در ایران و آمریکا چاپ شده اند. او کارگاه های آموزش عملی خط کوفی و همچنین کارگاه  آموزش طراحی لوگوتایپ های خط کوفی را برگزار می نماید

 در ذیل تصاویر مربوطه قرار دارد