آثار تایپوگرافی

آنچه که در ذیل مشاهده می فرمایید، آثار خوش نویسی مولف دانشنامه خط کوفی، با موضوع «بسم الله الرحمن الرحیم» می باشد که در دهه هفتاد شمسی به صورت فی البداهانه وبدون هیچ گونه پیش طرحی نگاشته اند