از دکتر علی ایمانی: مؤلف کتاب خط کوفی در ایران

imani-223x300آثار مکتوب (مکتوبات) ، جزء کهن ترین نشانه های پیشرفت رشد ، دانش  و فرهنگ هر ملت ، و بخشی از اصلی ترین ارکان هر تمدنی به شمار می آیند . در گذر هزاره ها و سده ها، بر حسب نیازهای کاربردی و پیشرفت تمدن ها ، اجسام و اشیای متنوعی به خدمت گرفته می شوند تا به حضور تاریخی – اجتماعی مکتوبات در تمام ارکان زندگانی مردمان دوره های پیشین ، معنایی دیگر بخشند .

تنوع خیره کننده ی مکتوبات در اقلامی همانند سنگ نوشته ها ، دست نوشته ها ، کتیبه ها ، سفالینه های کتیبه دار ، و همچنین تولیدات فلزی از قبیل سکه ها ، سینی ها ، اسطرلاب ها و شمشیرها ؛ نمونه هایی از این گروه آثار با کاربری های غیرجایگزین مربوط به خود می باشند .

به گواه آثار ارزشمند تاریخی باقیمانده از سده های پیشین ، سنگ نوشته ها با وجود جنس نامنعطف و سخت و ظاهر خشن خود ، راویان ماندگار مضامین عالی انسانی ، تاریخی ، هنری و ادبی گشته اند . بی تردید ، سنگ نوشته ها را می بایست به عنوان یکی از افتخارات مهم تاریخ و فرهنگی هر کشور و تمدنی به حساب آورد .

کتابی که هم اینک در پیش روی شماست ، حاصل تلاش مجدانه آقای سید محمد وحید موسوی جزایری است که خود از خوش نویسان می باشند . ایشان با توجه به رشته تحصیلی خویش و به فراخور مطالعات فراوانی که در زمینه خط و خوش نویسی داشته اند ، بدون حمایت مالی هیچ نهاد و مرکز علمی ، هنری و یا فرهنگی ، توانسته اند آثار پژوهشی متفاوتی در قیاس با سایر منابع پژوهشی مرجع ” هنر و تاریخ هنر ” بیافرینند . شاید بتوان از شیوه تحقیقاتی این کتاب ها به عنوان “روشی جدید” در بررسی موضوعات “خط و خوش نویسی” و یا “تاریخ هنر” یاد کرد . بی شک ، این اثر هم همانند دیگر آثار ایشان ، مورد اقبال هنر شناسان قرار خواهد گرفت .

سخت باورمندم ، اگر چه ایشان در عهد دلسوزان و هنرمندان و خوش نویسان کهن نمی زیند ، ولی همت جوانمردانه ایشان ، کم از خوش نویسان نامدار و فرهنگ سازان آن دوران های تاریخی نخواهد بود .