جهان خط کوفی رازهای تاریخی، نیازهای معاصر

 بنابرگزارش نگارخانه ایوان، این نمایشگاه حاصل تلاش هنرمند خطاط سید محمد وحید موسوی جزایری می باشد که با حضور شخصیت های فرهنگی و هنری در نگاخانه ایوان افتتاح شد.

این نمایشگاه که پس از نشست پژوهشی” جهان خط کوفی رازهای تاریخی، نیازهای معاصر” برگزار شد، 20 تابلو خط از دست نوشته های کوفی، در سایزهای مختلف به نمایش گذاشته شده است.
در حاشیه بازدید از نمایشگاه چهره هایی همچون احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران، حمیدرضا قلیچ خانی مدرس دانشگاه و مؤلف چند جلد کتاب خوشنویسی، احسان‌الله شکر اللهی شاعر، خوشنویس و محقق نسخه‌های قدیمی، ایرج نعیمایی هنر پژوه و خوشنویس، علی ایمانی مدرس دانشگاه و مؤ‌لف کتاب سیر تحول خط کوفی در ایران و بهرام کلهرنیا مدرس پیشکسوت گرافیک دیده می شدند.

موسوی جزایری، دانش آموخته رشته گرافیک است و تسلط خوش نویسانه در زمینه برخی از خطوط کهن و سنتی، امکان نقد و تحلیلی کاربردی را برای وی به وجود آورده است .
وی که اکثر آثارش با ورق طلا تذهیب شده و برگرفته ازآیات قرآن مجید و اسما جلاله است سعی کرده که بتواند زیبایی های خوش نویسی سنتی را در قالب آثار چاپی با کیفیت در میان تمام مردم همگانی سازد.
این گزارش می افزاید: خط کوفی، از مهم ترین “ارکان هنر ایرانیان و مسلمانان” بوده، که همچنان بسیار مهجور مانده است. خط کوفی به مدت صدها سال، بر دست نوشته ها، سفالینه ها، سکه ها و بسیاری از مواد دیگر (همچون کتیبه های گچی بناها) کاربرد داشته است.