آموزش طراحی لوگوتایپ و تایپوگرافی و آموزش خط کوفی در اهواز – تابستان نود و شش

خط کوفی یک میراث گرانبهای تاریخی که برای طراحان گرافیک و خوشنویسان دارای جاذبه ها و کاربردهای بسیاری است. محمد وحید موسوی جزایری با بیش از بیست و پنج سال تجربه مستمر در خط کوفی به عنوان احیاگر این خط شناخته می شود

وی اینک آمده است تا در شهر اهواز- همانجایی که نخستین بار قلم بر دست گرفت – خط کوفی را در قالب سه دوره مختلف (هر دوره در هشت جلسه) به طراحان گرافیک و خوشنویسان آموزش دهد. نام دوره ها و جزئیات به این شرح است

دوشنبه صبح: آموزش طراحی لوگوتایپ و تایپوگرافی

دوشنبه عصر: آموزش خط کوفی مشرقی

چهارشنبه عصر: آموزش خط کوفی اولیه

محل برگزاری: اهواز – کیانپارس – آموزشگاه نگارین

 تلفن تماس

09161130206