آموزش خواندن و خوش نویسی در دست نوشته های خط کوفی اولیه

کتاب «آموزش خواندن و خوش نویسی در دست نوشته های خط کوفی اولیه؛ خاستگاه الفبای معاصر فارسی و عربی ؛  به همراه 99 صفحه از یک قرآن تاریخی به خط کوفی»  به قلم سید محمد وحید موسوی جزایری (طراح گرافیک  خوشنویس؛ و دارنده نشان درجه یک فرهنگ و هنر) و به همراه نوشتاری از: «دکتر پاتریک رینگنبرگ؛ پروفسور پرت میکلی؛ سید حسین جزایری؛ دکتر میس لئونای کریستین؛ کریستین لیبون و پروفسور آنتونیو مومپلت» در بهار 1393 منتشر گشت. این کتاب دارای 250 صفحه تمام رنگی، و دارای کیفیت چاپ بسیار ارزشمندی است.  این اثر، تنها کتاب آموزش خط کوفی موجود در بازار کتاب ایران می باشد. سید محمد وحید موسوی جزایری حدود ده سال پیش از این، کتاب نفیس «دانشنامه خط کوفی» را منتشر ساخت

 

 

خط کوفی اولیه اکنون مولف کتاب «دانشنامه خط کوفی» ،محمد و حید موسوی جزایری، پس از بیش از بیست سال پژوهش پیوسته بر خط کوفی، و نگارش چندین کتاب در این زمینه، نحوه خواندن و نگارش خط کوفی را به سادگی به هنردوستان و محققان آموزش می دهد