کارگاه آموزش خط کوفی در امارات

در پی استقبال هنرمندان ایرانی از دوره های آموزش خط کوفی، کارگاه های خط کوفی در امارات نیز برگزار گردید (دوره های سیزدهم و چهاردهم)، که با استقبال هنرمندان کشورهای مختلف مواجه گردید. ضمنا نخستین کتاب کوفی پس از چندین دهه نیز در این کشور به نمایش درآمد

کارگاه های دیگر آموزش خط کوفی در تهران و شهرستانها توسط محمد وحید موسوی جزایری برگزار می شود

کارگاه اول: آموزش خواندن و نگارش خط کوفی در دو جلسه ی سه ساعته

کارگاه دوم: کارگاه آموزش عملی خوش نویسی خط کوفی

کارگاه سوم: کارگاه آموزش طراحی لوگوتایپ های خط  کوفی 

کارگاه چهارم: کارگاه آموزش نگارش خط کوفی بر سفال و سرامیک

 

 نخستین لوح فشرده آموزش خط کوفی در قالب دو عدد دی وی دی منتشر شد