کتاب چاپی نمرده و نخواهد مرد

موسسه لایسنس دایرکت با کمک Nowsourcing بر اساس یافته های بازار نشر، اینفوگرافیک زیر را تهیه کرده و در آن تاکید شده که رشد فروش کتب چاپی بیشتر از کتب الکترونیکی بوده و با حضور مستمر کتاب فروشی ها ثابت می شود “کتاب چاپی” از بین نخواهد رفت

nf00197152-1