فروش دی-وی-دی های مرتبط با خط کوفی

در حال حاضر، 2 مجموعهنخستین لوح فشرده آموزش خواندن و نوشتن خط کوفی اولیه  مدرس: سید محد وحید موسوی جزایری دی-وی-دی برای فروش و ارسال از طریق پست پیشتاز، موجود می باشد

الف) دی-وی-دی آموزش خط کوفی: کلید ورود به دنیای هنر تاریخی؛ جهت آموزش خط کوفی، به شیوه ای ساده، سریع و کامل

خط و گرافیک تاریخی، انسان معاصر. سخنرانی استاد بهرام کلهرنیا و  اجرای همزمان خوشنویسی کوفی توسط سید محمد وحید موسوی جزایری و موسیقی سنتی توسط جواد آصفیب) دی-وی-دی «خط و گرافیک تاریخی، انسان معاصر»: سخنرانی استاد بهرام کلهرنیا و اجرای زنده خط نقاشی کوفی توسط موسوی جزایری

DSCN7535