کتیبه های اسلامی شهر یزد

کتاب کتیبه های اسلامی شهر یزدکتاب کتیبه های اسلامی شهر یزد، نوشته فاطمه دانش یزدی ، قطع رحلی 490صفحه مصور و رنگی ، انتشارات سبحان نور. این کتاب که به معرفی و شناسایی کتیبه های شهر یزد پرداخته،  در 2 فصل تنظیم شده است.

در بخش اول کتاب تعریفی از کتیبه از لحاظ لغوی، موضوعی(وقف،محراب،فرمان و قبور)،تزئینات(اسلیمی،هندسی که البته با ذکر نوع تزئینات پیشینه هر یک بررسی و برخی نمادها و سمبل تزئیناتی که برروی کتیبه ها دیده شده، بررسی شده است همانند نقش درخت سرو، قندیل و…) ، جنس و آیات ، احادیث و اشعار فارسی بکاررفته در آنها آورده شده است
در بخش دوم کتاب معرفی 145 کتیبه ی لوحه ای به صورت شناسنامه ای (نام بانی، انگیزه وقف، نوع فرمان، سال و وضوع) همراه با تصویر و طرح خطی آن آورده شده است.
درپایان برای سهولت به دسترسی اطلاعات کتاب کلیه موضوعات به صورت تفکیک در قالب جدول دیده می شود.