از پورفسور آنتونی مومپلت، استاد دانشگاه های اسپانیا

به عنوان یک محقق تاریخ هنر ، که دارای تخصص در هنر اسلامی، و به ویژه در هنر منطقه اندلس [واقع در جنوب اسپانیا] است، بر این باورم که این مجموعه کتاب ها دارای ارزش و منفعت والایی هستند.

اهمیت خط و خوش نویسی در فرهنگ اسلامی شگفت آور است، چنان که در بیشتر تولیدات هنری تجلی یافته است. بررسی خط و خوش نویسی در فرهنگ اسلامی ضروری است: به عنوان یک چشمه اطلاعات در هر مطالعه یا تحقیقی که می خواهد در دانش مربوط به هنر اسلامی و باستان شناسی آن غرق شود. شیوه ای که این کتاب ها در پیش گرفته و ارائه شده اند، آنها را به منبع درجه یک برای دانشجویان و دانشمندانی که در زمینه فرهنگ اسلامی مشغول به تحقیق هستند، فراهم ساخته است. علاوه بر مطالعه جزئی و سیستماتیک [هدفمند و منظم] کتیبه ها ، انتخاب تصاویر و کیفیت آنها نیز با یکدیگر تلفیق گشته اند تا ترکیبی بسیار زیبا را بیافرینند.

آنجا که تاثیر فرهنگ و هنر اسلامی به فراسوی دین اسلام می رود، همچون آنچه که در اسپانیا وجود دارد، نشر آثاری از این دست جهت درک بهتر فرایندهای تاریخی به غایت گرانبهاست. بیشتر دانش ما، نه تنها هنرمندان بلکه تاریخدانان نیز، درباره اندلس و تاثیر آن، به وسیله کتیبه های تاریخی و نوشته های آنهاست. علاوه بر این، اثر متقابل [تعامل] میان جوامع فرهنگی و ادیان مختلف، آنچنان که در اسپانیای قرون وسطی رخ داد، یک رخداد چند وجهی می باشد که “نوشتار” به روشنی پیشقدم آن بوده است. این مطلب تنها بر اساس استفاده و مطالعه تمامی منابع و کتاب های ممکن ، همانند این مجموعه کتاب ها که اطلاعات ارزشمند و بسیار پربهایی را ارائه می دهند، قابل فهم است. از سوی دیگر، این مجموعه کتاب ها، زیبایی های هنر اسلامی را نیز پرتو افشانی می کنند.

آنتونی مومپلت

پورفسور هنر قرون وسطی

دانشگاه کومپلوتنسه مادرید، اسپانیا