آلبوم خوش نویسی مسیح جان

ای عاشقان ای عاشقان ، آن کس که بیند روی او

شوریده گردد عقل او ، آشفته گردد خوی او

معشوق را جویان شود ، دکان او ویران شود

بر روی و سر پویان شود ، چون آب اندر جوی او (مولوی)

این چه شگرف معشوقی است که روی از همه پوشیده ، و همگان را اینچنین شیدای خویش ساخته ؟

و مردمان چون آفتاب حقیقت را ندیدند ، ره افسانه زدند . از این روی ، در شهر هزار کوی و برزن سرزمین آشنایی ، هر کس به گوشه ای قناعت کرد . یکی رو به محراب و دیگری روی به بت آورد . یکی با خوش نویسی ، یکی با نقاشی و دیگری با ادبیات ، به خیال خویش او را توصیف ها نمودند . بی خبر از آنکه وصف او ، در خط و رنگ و کلام ، کی گنجد ؟! آری ، چون نیک بنگری ، دریابی که همه « یکی » گویند ، « یکی » جویند ؛ ولی به هزاران زبان ، شیوه و آداب و رسوم گوناگون :

« اول تویی ، آخر تویی » .

« او » پیام آورانی را فرستاد ، تا – چون مسیح که مردگان را زنده می کرد – جهانیان را به باغ جان برند ؛ که در آن بوستان شادی جز جانان هیچ نباشد . و در آن بزم با شکوه است که کوه و دریا و دشت و فلک بر یکدگر بوسه زنند . همچنان که پری ، آدمیزاد و جن و ملک نیز یکدیگر را پیوسته « سلام » گویند ؛ که :

« سلام ، سخنی است از جانب پروردگار مهربان» .

این مجموعه ارزشمند نیز ، با جلوه گری های خیره کننده و نیروی والای شیوه های مختلف هنر خوش نویسی ، در پی « یگانه » است . یگانه ای که خود – در همان روز خلقت – آدمی را با شراب زیبایی آشنا نمود . و به آدمی آموخت ، آنچه را که نمی دانست (قرآن). به او بصیرتی داد تا بداند که به هر کجا که بنگرد ، خدای را خواهد دید .

و :

این سخن آبی است از دریای بی پایان عشق         تا جهان را آب بخشد، جسم ها را جان کند (مولوی)

در این مجموعه ، سخنانی نگاشته گشته که به صراحت قرآن ، تایید کننده تورات ، انجیل ، و تمامی پیامبران و کتاب های آسمانی است .

منزه است پرودگار تو ؛ پروردگار شکوهمند ، از آنچه که توصیف می کنند . و سلام بر پیامبران .