آلبوم بسم الله هفتم فلک

در این آلبوم نفیس، 18 اثر خوش نویسی با موضوع «بسم الله الرحمن الرحیم» از آثار تایپوگرافی سید وحید موسوی جزایری قرار دارد. استاد کلهرنیا نیز مقدمه ای بر این آلبوم فاخر نگاشته اند که از اینجا  قابل دریافت است. این آلبوم ارزشمند دارای کیفیت چاپ بسیار نفیسی می باشد و در مدت دو سال و نیم، پنج بار تجدید چاپ شد. ابعاد این آلبوم 23×16 سانتیمتر، و توضیحات مربوط به آثار و عنوان روی جلد به 2 زبان فارسی و انگلیسی می باشد