نوشتار اساتید

از استاد کلهرنیا درباره کوفی

از استاد بهاء الدین خرمشاهی

از استاد کلهرنیا درباره تایپوگرافی

از دکتر علی ایمانی: مؤلف کتاب خط کوفی در ایران

از دکتر حمیدرضا قلیچ‏خانی

از سرکار خانم فاطمه دانش یزدی: مولف کتاب کتیبه های اسلامی شهر یزد

از پورفسور آنتونی مومپلت، استاد دانشگاه های اسپانیا