سفارش تابلو و محصولات هنری

هنر توسط مردمان هر دوران توسعه می یابد و نشانه ای از سطح شعور و فرهنگ هر سرزمینی است. اکنون، سالهاست که داریم خط کوفی را ترویج می دهیم. اما توسعه خط کوفی و استفاده از زیبایی های آن، تنها وظیفه محققین و هنرمندان نیست. باید هر مرد و زن، از هر شهر و روستایی که باشند، آستین شوق را بالا زنند. حداقل کاری که می شود کرد آن است که اتاق و محل زندگی  و کارمان را با تابلوهایی به خط کوفی زینت بخشیم

هر هنر دوست، از هر شهر و روستا، می تواند  ایده ای برای توسعه خط کوفی داشته باشد. به عنوان مثال، در شهر تبریز، یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی، تصمیم گرفته است تا خط کوفی را گسترش دهد. علاوه بر آن، از این تابلوهای فاخر می توان به عنوان هدیه ای مناسب و ارزشمند نیز استفاده نمود. در ذیل، تصویر آثار مربوطه تقدیم می گردد

جهت مشاهده کاتالوگ پوسترهای چاپ شده وحید موسوی جزایری بر اینجا کلیک کنید

آلبوم بسم الله الرحمن الرحیم

***

آثار خط کوفی

**

آلبوم مشک افشان

**

سفارش کتاب ها

**