به جهان خط کوفی خوش آمدید  : جهان رازها و شگفتی های مردمان کهن

کلید ورود به فرهنگ و هنر تاریخی ایران و کشورهای خاورمیانه: یادگیری خط کوفی است

این پروژه با همکاری چندین پژوهشگر و هنرمند ایرانی و غیرایرانی، حدود ده سال است که شروع شده است

***

کارگاه های آموزش خط کوفی، جهت توسعه این میراث ارزشمند تاریخی و هنری برگزار می گردد

کارگاه اول: آموزش خواندن و نگارش خط کوفی در دو جلسه ی سه ساعته

کارگاه دوم: کارگاه آموزش عملی خوش نویسی خط کوفی

کارگاه سوم: کارگاه آموزش طراحی لوگوتایپ های خط  کوفی 

کارگاه چهارم: کارگاه آموزش نگارش خط کوفی بر سفال و سرامیک

***

نخستین لوح فشرده آموزش خط کوفی در قالب دو عدد دی وی دی منتشر شد

****

لطفا برای استفاده از این سایت، از منوی بالا استفاده نمایید

در ذیل تصاویر برخی از برنامه های قبلی است